Naturisme is een levenswijze in harmonie met de natuur. Het wordt gekenmerkt door gemeenschappelijke naaktheid, die als doel heeft het bevorderen van zelfrespect, respect voor de medemens en eerbied voor natuur en milieu.

Zoals vermeld in deze definitie van de Internationale Naturisten Federatie, is naturisme gebaseerd op de praktijk van de naaktheid in een sociale omgeving en de zoektocht naar het welzijn van het delen van ons lichaam met de natuurlijke elementen. Immers, wat kan prettiger zijn dan het volledig contact hebben met frisse lucht, zon en water.

Helaas wordt in onze samenleving naaktheid vaak direct verbonden met erotiek, die het lichaam voorstelt als een lustobject. Het wordt ofwel tot het uiterste benut uit het oogpunt van fysieke perfectie ten dienste van de modewereld, of veroordeeld door socio-culturele en religieuze groeperingen die bepaalde naakte delen vies of zondig vinden. Het zijn twee zijden van dezelfde medaille, het gebrek aan respect voor eenheid en waardigheid van ons lichaam.

Zodra we deze vooroordelen naast ons neerleggen, zien we dat naturisme een weg is naar het gevoel van een fysieke en psychische harmonie die het gevoel van eigenwaarde, emotie en lichamelijke ontspanning bevordert.

in: www.fpn.pt